Vlaanderen raakt volgebouwd: hoe beïnvloedt dit mijn business?

De versnippering en schaarsheid van de Vlaamse ruimte doet een brede waaier van sectoren op hun limieten botsen. Locatiekeuze, toegankelijkheid, connectiviteit en beschikbare ruimte beïnvloeden vele business-beslissingen. VITO en VRP starten een co-creatie traject om naar slimme en innovatieve oplossingen te zoeken die de ruimtelijke efficiëntie kunnen verhogen en de “ruimtelijke impact” van onze sectoren verkennen, vernieuwen en heruitvinden.

 • Samen op zoek naar de mogelijkheden die het RuimteModel biedt om uw ruimtelijke problematiek te verduurzamen?
 • Ontdekken of en hoe ruimtelijke modellen inzetbaar zijn?
 • Zoekt u binnen de gewijzigde beleidscontext in het kader van de ‘betonstop’ naar een ruimtelijke oplossing?

Kom samen met de bouwers van het RuimteModel, concullega’s en experts uit andere sectoren mee zoeken naar innovatieve synergieën rond een duurzaam ruimtegebruik.

VITO en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning nodigen u uit om deel te nemen aan dit cocreatie traject om samen nieuwe ideeën te ontwikkelen en om te zetten in nieuwe opportuniteiten.

Het co-creatie traject wordt opgebouwd rond het RuimteModel Vlaanderen. Met dit model beschikt VITO over een zeer rijke ruimtelijke gegevensdatabank en de mogelijkheid om doorgedreven ruimtelijke analyses, optimalisaties en toekomstscenario’s uit te voeren voor diverse toepassingen en sectoren; voor ruimtegebruikers
en organisatoren van ruimte. Dankzij deze veelzijdigheid ligt het RuimteModel aan de basis van verschillende innovatieve ruimtelijke (beleids)toepassingen over verschillende thema’s.

AGENDA

CO-LEARNING: Donderdag 8 november 2018 - 13u00 - 18u00

 • Trends, beschikbare kennis & netwerk (VITO - VRP)
 • Beleid, marktinzichten, ambities, verwachtingen (deelnemers)
 • Netwerkdrink

CO-CREATION: Maandag 19 november 2018 - 12u00 - 18u00

 • Lunch
 • Brainstorm olv Jan Bormans (Kunigi)
 • Selectie use cases

REFLECTIE

 • Toetsing cases aan beschikbare kennis
 • Toetsing cases aan noden van eindgebruikers
 • Derde partijen? Aanvullende kennis?

CO-WORKING: Donderdag 13 december 2018 - 14u00 - 20u00

 • Samenwerkingen? Projecten?
 • Actieplannen (taken, rollen, financiering, ...)
 • Diner

Behoudens wijziging omwille van organisatorische omstandigheden, gaan de workshops door bij VITO, Roderveldlaan 5, B-2600 Berchem.

DOELGROEP

Bedrijven in verschillende sectoren die geconfronteerd worden met ruimtelijke vraagstukken:

 • Socio-economische sector
 • Milieu, natuur en recreatie
 • Mobiliteit
 • Infrastructuur
 • Stedenbouw en ruimtelijke planning

Overheden die een ruimtelijk beleid willen uitzetten

Ruimtelijke planners, projectontwikkelaars, … die oplossingen zoeken rond ruimtelijke uitdagingen.

Documenten

Met de medewerking van