Sensornetwerken & luchtkwaliteit

‘New Business’ uit luchtkwaliteitsmetingen

We gaan samen met u op zoek naar nieuwe opportuniteiten met sensoren en data van luchtkwaliteit. Daarbij maken we gebruik van volgende VITO expertise:

  • Testen en valideren van (nieuwe) sensoren in het labo;
  • Ontwikkelen en implementeren van kalibratie-algoritmes;
  • Metingen in omgevingslucht (binnen en buiten);
  • Opzetten van statische en mobiele meetnetwerken voor luchtkwaliteit;
  • Gepersonaliseerde blootstellingsmetingen;
  • Spatio-temporele data verwerking en interpretatie.

Deze technologieën zijn inzetbaar in processturing, internet of things (IoT), Big Data en vele andere toepassingen:

SMART CITIES

Lokale metingenen opvolging van luchtkwaliteit in parkeergarages en tunnels, bij stadsplanning,…

SMART BUILDINGS

Optimalisatie binnenklimaat, sturing ventilatie, sensibilisering,…

INDUSTRIE 4.0

‘Real-time’ supervisie en ‘early warning’, milieuveiligheid, gezondheid voor werknemer en omgeving,…

CONNECTED HEALTH

Persoonlijke blootstelling, opvolging gevoelige groepen, bewustwording en gedragswijziging,…

Selectie / Intake gesprek

12/09/2016
Deadline indiening kandidatuur en intakegesprekken

16/09/2016
Selectie

Co-Learning sessie

06/10/2016
Co-learning sessie: technologische trends en innovaties, het onderzoek en de know how van VITO, de marktvisie van de deelnemende bedrijven
Locatie: VITO Berchem
Tijdstip: 13.00u – 18.00u

Co-Creation sessie

27/10/2016
Co-creatie sessie: brainstormsessie met selectie van opportuniteiten om verder te exploreren
Locatie: nog te bepalen
Tijdstip: 13.00u – 18.00u

Research

November - maart
Research: onderzoek naar technologische haalbaarheid van de geselecteerde opportuniteiten in projectgroepen (280 VITO-uren)

Co-Working sessie

30/03/2017
Co-working sessie: definiëren van business cases en plan van aanpak voor de gescreende opportuniteiten.
Locatie: nog te bepalen
Tijdstip: 13.00u – 18.00u

Documents

Met de medewerking van