Digitale warmtenetten

(21 september 2017 – 22 maart 2018)

Hoe maken we samen Vlaanderen klaar voor slimme warmtenetwerken?

Samen met de deelnemers en partners zijn we op zoek gegaan naar nieuwe opportuniteiten in de wereld van de verwarming en ICT om tot slimme warmtenetten en een Internet of Thermal Things te komen.

 

We maakten daarbij gebruik van VITO/EnergyVille’s expertise in:

  • Processen om tot slimme warmtenetten te komen;
  • Business case berekening en scenario-analyse;
  • Controleplatformen voor slimme warmtenetten;
  • Datacaptatie, data-analyse en datavisualisatie (big data, IoT);
  • Modellen van gebouwen, energiesystemen (HVAC), thermische opslag en warmtenetten;
  • Testen en valideren van nieuwe warmtenetwerk-oplossingen in labo.

De afsluitende co-working workshop ging door op de site van EDF Luminus in Gent-Ham waar de productiesite voor het stadswarmtenet werd bezocht.

Ook werden de mogelijke financieringskanalen  door Kris Honraet (VLAIO team bedrijfstrajecten) en Guy Vekemans (Flux 50) toegelicht.

In dit co-creatie traject werd rond 4 cases gewerkt.

Duurzaam facturatiemodel

Veel projectontwikkelaars en bouwpromotoren kiezen nog voor traditionele oplossingen voor verwarming omwille van de kosten en de eenvoud, maar ook omwille van een gebrek aan kennis en objectieve vergelijking met andere technologieën. Een ‘Niet Meer Dan Anders’ aanpak draagt niet bij aan een verduurzaming van warmtenetten. In deze case werd nagegaan hoe een ander tariefmodel hieraan zou kunnen bijdragen.

In samenwerking met de deelnemers en partners werkte Koen Allaerts onder meer een vergelijking uit tussen een traditioneel warmtenetwerk en een op basis van hernieuwbare energie. De mogelijkheden werden nagegaan om barrières weg te werken.

Waterfront in Gent werd als voorbeeldcase gebruikt.

De warmtepredikant

De warmtepredikant brengt de blijde boodschap: warmtenetten onder de aandacht brengen en de diverse doelgroepen informeren (particulieren, projectontwikkelaars, overheden, warmte producerende en consumerende bedrijven). De focus ligt op doelgroepen die nog niet benaderd zijn. Want nu reeds zijn er trajecten voor lokale besturen (Warmtenetwerk Vlaanderen, warmtemakelaar van VOKA-IOK, ‘Energiemakelaar’ van Provincie Oost-Vlaanderen), de warmtekaart van VITO/EnergyVille, Heat4President, …

In de informatie zou zeker de vergelijking tussen een gas- en een warmtenet moeten opgenomen worden. Een eerste aanzet werd besproken. Ook wordt gedacht aan een ‘duurzaamheidscertificaat’, een ‘lerend warmtenetwerk voor bedrijven’, een code voor goede praktijk, …

Een mogelijk actieplan werd opgesteld. Predikant van dienst was Rutger Baeten.

Happy

In deze case werd het ‘digitaal maken van warmtenetten’ besproken. De acties werden gecoördineerd door Johan Desmedt en Dirk Van Houdt.

Digitalisatie is onontbeerlijk in 4de generatie warmtenetten. Digitalisatie maakt warmtenetten duurzamer want het laat de inzet van meer hernieuwbare energie en restwarmte toe en maakt ook een lagere bedrijfstemperatuur mogelijk. Verder worden door digitalisatie de warmtenetten betrouwbaarder (bewaking), alsook rendabeler (reductie van het piekvermogen en optimale benutting van WKK en warmtepompen).

Er wordt besproken welke data er bij voorkeur dienen verzameld te worden en hoe deze data naar ‘kennis’ kan omgezet worden.

All seasons heating networks

Warmtenetten worden gestuurd door de vraag en niet door het aanbod. Een belangrijk gevolg hiervan is de onbalans tussen zomer en winter. In deze case werd de balancering van een (bestaand) netwerk door middel van seizoensopslag bekeken.

Er werd een overzicht gemaakt van de beschikbare technologieën en als case study werd het EDF Luminus warmtenet in Gent gekozen. Jan Diriken coördineerde.

Meer informatie

Erik De Schutter (Business Developer): erik.deschutter@vito.be

 

Johan Desmedt johan.desmedt@vito.be

Koen Allaerts koen.allaerts@vito.be

Dirk Vanhoudt dirk.vanhoudt@vito.be

Jan Diriken jan.diriken@vito.be

Rutger Baeten rutger.baeten@vito.be

Deelnemers

digitale warmtenetten: deelnemers

Partners

digitale warmtenetten: partners

Met steun van

Vlaamse Overheid

Documents